Simon Cowell regrets not keeping ‘One Direction’ nameSimon Cowell വന ഡയറക്ഷൻ പൊറിച്ചും താഴെ അറിയിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം താൻ നിലനിർത്താത്ത ഒരു ഡിസിഷന്റെ പേരാണ് ഖേദിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ പേര് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ പേര് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ പേര് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കുറിച്ചു വിശദീകരിച്ചു.

source


Discover more from GM.NEWS

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from GM.NEWS

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading