5 Interesting Dishes You Can Make With A Jar Of Chilli Oilനിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായ വഴി നൽകുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ചില്ലി ഓയിൽ. ചില്ലി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വിഭവങ്ങൾക്ക് വേഗം ഒരു സ്വാദിഷ്ട പ്രത്യേകത നൽകുന്നു. മസാല നൂഡിൽസ്, പുലാവ്, മാംസം മുതലായവ ചേർക്കാൻ ഒരു ലളിതമായ മാർഗ്ഗമാണ് ചില്ലി ഓയിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് രുചിയും സംതൃപ്തിയും നൽകും.

source


Discover more from GM.NEWS

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from GM.NEWS

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading